HTML

+387 35 398 072, info@ihi.ba

HTML

bihjezik.png engljezik.png

Sistem kvaliteta

Slika
Politikom kvaliteta se rukovodstvo Instituta za hemijsko inženjerstvo  obavezuje da će prilikom provođenja hemijskih i ekotoksikoloških ispitvanja kupcima pružiti profesionalnu uslugu, te osigurati kvalitetu ispitivanja i neprekidno poboljšavanje efektivnosti sistema upravljanja.

Ispitna laboratorija Instituta za hemijsko inženjerstvo d.o.o. Tuzla je akreditirana od strane Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine BATA, za dio metoda u području fizičko-hemijskih ispitivanja tla, otpadnih, pitkih, površinskih i podzemnih voda prema međunarodnom standardu BAS EN ISO/IEC 17025:2018 Opći zahtjevi za kompetentnost ispitnih i kalibracionih laboratorija.
Ostvarivanje visokog nivoa zadovoljstva korisnika naših usluga postiže se kroz uspostavljeni sistem upravljanja kvalitetom, njegovim preispitivanjem i stalnim unapređenjem, a sve to u cilju zaštite vodotoka rijeka Bosne i Hercegovine.

Deklarisanom Politikom kvaliteta uspostavljeni su osnovni ciljevi menadžmenta i zaposlenika u cilju ispunjavanja zahtjeva i ostvarenja zadovoljstva kupaca.

Obezbjeđeni su uslovi za neovisnost, objektivnost i nepristrasnost kako bi se efikasnije provodila politika i ciljevi kvaliteta, kontinuirano održavao i unapređivao sistem kvaliteta u cjelokupnom upravljanju poslovanjem i razvojem Ispitne laboratorije Instituta za hemijsko inženjerstvo d.o.o. Tuzla.
0 0