HTML

+387 35 398 072, info@ihi.ba

HTML

bihjezik.png engljezik.png

Djelatnost Instituta za hemijsko inženjerstvo d.o.o.

Tuzla

Osnovnu djelatnost Instituta za hemijsko inženjerstvo d.o.o. Tuzla čine projektni odjel i ispitna laboratorija:

Spisak akreditovanih metoda / prilog link
LI-78-01.pdf (bata.gov.ba)Spisak metoda za ispitivanje/analizu vode

 

·        pH vrijednost

·        Električna provodljivost

·        Ukupni i kompoziti alkalitet

·        Karbonat

·        Hidrogen-karbonat

·        Rastvoreni oksigen

·        Nitrati

·        BPK nakon n dana (BODn)

·        HPK

·        Natrij

·        Kalij

·        Određivanje nikla

·        Određivanje bakra

·        Određivanje olova

·        Određivanje kadmijuma

·        Određivanje cinka

·        Određivanje kobalta

·        Određivanje  Hlorida

·         Određivanje Fosfora

·        Određivanje Ortofosfata

·        Određivanje Amonijaka

·        Suspendovane čvrste materije

·        Permanganatni indeks

·        Suma kalcija i magnezija

·        Azot po Kjeldahlu

·        Ukupni azot

·        Određivanje fluorida

·        Određivanje ostatka nakon žarenja

·        Određivanje ukupnog sušenog ostatka

·        Određivanje filtriranog osušenog ostatka

·        Određivanje ulja i masti

·        Određivanje sulfata

·        Određivanje sulfida

·        Određivanje sulfita

·        Određivanje hroma

·        Određivanje aluminija

·        Određivanje mutnoće

·        Određivanje boje

·        Određivanje mirisa

·        Određivanje nitrita

·        Određivanje temperature

·        Određivanje taloživih materija

·        Određivanje željeza

·        Određivanje kalcija

·        Određivanje magnezija

·        Određivanje arsena

·        Određivanje srebra

·        Određivanje mangan

·        Određivanje talija

·        Određivanja litija

·        Određivanje žive

·        Određivanje fenola

·        Određivanje cijanida

·        Određivanje tiocijanata (rodanida)

·        Hidrometrija

·        Akutni test toksičnosti

·        Određivanje površinski aktivnih tvari (deterdženti)

·        Mjerenje protoka

·        Slobodni i ukupni hlor

·        Uzorkovanje - dio 1: Uputstvo za dizajniranje programa uzorkovanja i tehnika uzorkovanja

·        Uzorkovanje - dio 10 smjernice za uzorkovanje otpadnih voda

·        Uzorkovanje - dio 3 smjernice za čuvanje i rukovanje uzorcima vode

·        Određivanje Srebra

·        Određivanje Hidroksida

·        Ukupni organski ugljik TOC

·        Ukupno otopljene materije

·        Određivanje bariuma

·        Određivanje bora

·        Određivanje hroma

·        Određivanje selena

·        Određivanje kalaja

·        Određivanje antimona

·        Određivanje berilijuma

·        Određivanje stroncija

·        Određivanje molibdena

·        Određivanje TPH

·        Određivanje cijanida

·        Određivanje vanadija

·        Određivanje titanija

·        Određivanje silikata

·        Određivanje bromida jodida

·        Određivanje Urana

·        Određivanje vodonik sulfida (H2S)

·        Mikrobiološke analize

·        Ekotoksikološke analize

·        Određivanje hlorofila
·        Hidrobiološka ispitivanja
·        Određivanje saprobnosti prema Liebmanu
·        Fitoplankton
·        Zooplankton

 

Spisak metoda za ispitivanje/analizu zemljišta (tla)

·        pH vrijednost u H2O

·        pH vrijednost u KCl-u

·        Električna provodljivost

·        Određivanje suhe tvari / vlage

·        Karbonati

·        Natrij

·        Kalij

·        Određivanje nikla

·        Određivanje bakra

·        Određivanje olova

·        Određivanje kadmijuma

·        Određivanje cinka

·        Određivanje kobalta

·        Određivanje  Hlorida

·        Određivanje ukupnog  fosfora

·        Određivanje lakopristupačnog fosfora

·        Određivanje lakopristupačnog kalija

·        Određivanje ukupnog azota (N)

·        Suma kalcija i magnezija

·        Određivanje fluorida

·        Određivanje sulfata

·        Određivanje sulfida

·        Određivanje hroma

·        Određivanje aluminija

·        Određivanje željeza

·        Određivanje mangan

·        Određivanje talija

·        Određivanja litija

·        Određivanje žive

·        Određivanje fenola

·        Uzorkovanje tla

·        Određivanje cijanida

·        Određivanje Srebra

·        Određivanje kalcija

·        Određivanje magnezija

·        Određivanje bariuma

·        Određivanje bora

·        Određivanje hroma

·        Određivanje selena

·        Određivanje kalaja

·        Određivanje antimona

·        Određivanje berilijuma

·        Određivanje stroncija

·        Određivanje molibdena

·        Određivanje TPH

·        Određivanje cijanida

·        Određivanje vanadija

·        Određivanje titanija

·        Određivanje silikata

0 0