HTML

+387 35 398 072, info@ihi.ba

HTML

bihjezik.png engljezik.png

Reference

1. OBLAST MONITORINGA OTPADNIH VODA

1.1. Analize vode akumulacije Modrac i rijeka BiH u različitim vremenskim periodima od 1964. godine do danas u svim godišnjim periodima (proljeće, ljeto, jesen, zima)

1.2 Analize kvaliteta vode akumulacije Modrac 2005., 2007., 2010. 2011, 2015, 2017, 2018, 2019 godine u cilju praćenja kvaliteta vode (voda akumulacije Modrac se koristi za pripremu pitke vode i snabdijevanje vodom grada Tuzla)

1.3. Analiza vode svih rijeka Tuzlanskog kantona 2010.godine

1.4. Monitoring otpadnih tokova malih i srednjih firmi u BiH Samo u periodu 2010 -2020. godine urađeni su elaborati o monitoringu za oko 320 kompanija.

1.5. Izrada Elaborata EBS za oko 100 kompanija.

2. LISTA ZNAČAJNIJIH PROJEKATA IZ OBLASTI SOLARSTVA

2.1. Glavni mašinski projekat postrojenja P-1/2 u Fabrici soli Tuzla, 

2.2. Glavni mašinski projekat za postrojenje “10” u Fabrici soli Tuzla

2.3. Glavni projekat postrojenja 4A u Fabrici soli Tuzla

2.4. Studija razdvajanja komponenti u sistemu NaCl - Na2SO4 - (Na2CO3 - NaOH) - H2O

      Knjiga I: Osobine rastvora

      Knjiga II: Problemi kristalizacije

      Knjiga III: Tehnološka rješenja

      Knjiga IV: Opšti rezime

2.5. Elaborat o poboljšanju desulfuracije slane vode i rješenje problema odšljama - uklanjanje H2S predhodnim zakiseljavanjem sirove slane vode sa HCl
     
    -dvojna desulfuracija
    - zamjena punila u koloni i efikasnost desulfuracije
    - definisanje optimalne količine zraka.

2.6. Glavni projekat postrojenja za neutralizaciju odšljama u Novoj solani Tuzla

2.7. Mehanizacija transporta upakovane soli – glavni mašinski projekat; jul 1980. godine

2.8. Uticaj osnovnih parametara i kvaliteta sirovina pri proizvodnji visokoaktivnog kalcijum-hipohlorita.

2.9. Tehnološki projekat fabrike za doradu soli u Loparama

        - linija za proizvodnju briketirane soli,
        - linija za proizvodnju cerebros soli i soli za salamurenje,
        - linija za proizvodnju začina.

2.10. Glavni tehnološki projekat rekonstrukcije pogona P-5 u FST

2.11. Studija o iskorištenju raspoloživih proizvodnih kapaciteta u radnim organizacijama kombinata "SODASO"

2.12. Idejni tehnološki projekat tehnološke stanice za izdvajanje soli vakuum uparavanjem i termokompresijom

         - 4-stepene vakuum isparivačke stanice kapaciteta 150.000 t/god.
         - 3-stepene vakuum isparivačke stanice kapaciteta 75.000 t/god.
         - 3-stepene termokompresione stanice kapaciteta 150.000 t/god.
         - 2-stepene termokompresione stanice kapaciteta 75.000 t/god.

2.13. Tehnoekonomska analiza o tehničko-tehnološkoj mogućnosti povećanja kapaciteta pogona za preradu matične lužine u FST na osnovi primarne prerade slane vode metodom uparavanja

        - detaljan snimak stanja u pogonu frakcione kristalizacije,
        - materijalno toplinski bilans pogona za preradu 20 m3/h, 23 m3/h, 30 m3/h i 37 m3/h matične lužine,
        - korektni prijedlozi za rekonstrukciju pogona u cilju povećanja kapaciteta sa specifikacijom opreme,
        - ekonomska analiza mogućih efekata.

2.14. Rekonstrukcija pogona P-5 – I faza – izvedbeni mašinski projekat

2.15. Tehnološki projekat rekonstrukcija P-5 u FST II faza, sa dodatnim varijantama

2.16. Mašinski projekat rekonstrukcije pogona P-5 u Fabrici soli Tuzla – II faza

2.17. Projekat za izvođenje rekonstrukcije pogona P-4 za preradu 40 m3/h matične lužine u Fabrici soli Tuzla – tehnološki projekat

2.18.  Projekat veza pogona u Fabrici soli Tuzla – mašinski projekat za izvođenje

2.19.  Rekonstrukcija pogona P-6 u Fabrici soli Tuzla- mašinski projekat

2.20.  Tehnološko-mašinski projekat vibro-fluidizacione sušnice kristala NaCl, kapaciteta 20 t/h

2.21.  Rekonstrukcija pogona P-6 u Fabrici soli Tuzla - mašinski projekat - kapaciteta 40 t/h

2.22.  Izvedbeni projekat postrojenja za proizvodnju dodataka jelima sa sušenim povrćem

2.23.  Izvedbeni projekat izgradnje novog i rekonstrukcije postojećeg rashladnog sistema u FST

2.24.  Izvedbeni projekat pogona za proizvodnju parenteralnih otopina

2.25.  Investicioni program izgradnje industrijskog pogona za proizvodnju prehrambenih proizvoda na bazi soli i drugih sirovina u Fabrici soli Tuzla

2.26.  Optimalno korištenje slane vode

2.27.  Rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje slane vode – pogon ½ u Fabrici soli Tuzla – idejni projekat

2.28.  Linija za pakovanje asortimana 10/1, 25/1 i 50/1kg u pogonu P-11 Solane Tuzla

2.29.  Projekat grijanja i provjetravanja visokoregalnog skladišta soli

2.30.  Idejni projekat tretmana otpadnih voda Solana d.d. Tuzla

2.31.  Izvedbeni projekat otprašivanja linije sušenja i pakovanja soli

3. LISTA ZNAČAJNIJIH PROJEKATA IZ OBLASTI PROIZVODNJE SODA

3.1. Elaborat o utvrđivanju količina i kvaliteta otpadnih voda u Fabrici sode Lukavac

3.2. Glavni projekat postrojenja za dekarbonizaciju vode kapaciteta 2 x 150 m3/h u Fabrici sode Lukavac

3.3. Transportni sistem sirovog bikarbonata – glavni mašinski projekat

3.4. Glavni projekat hidrauličkog transporta otpadnih voda nastalih pri fabrikaciji sode na „Bijelo more“

3.5. Mašinski projekat cjevovoda za priključenje novog vijčanog kompresora – Demag 2 u Fabrici sode Lukavac

3.6. Korozija i zaštita procesne opreme u Fabrici sode Lukavac

3.7. Studija korištenja topline destiler lužine u Fabrici sode Lukavac

3.8. Studija korištenja destiler lužine

3.9. Prijedlog modernizacije isparivačkog postrojenja koncentracije kaustične sode

3.10. Energetika u Fabrici sode Lukavac

3.11. Mašinski projekat rezervoara za filter lužinu

3.12. Tehnološki projekat automatskog doziranja reaktanata u reaktor (PLM)

3.13. Analiza rada kalcinatora

3.14. Tehnološki projekat rekonstrukcije cjevovoda FLR-LAF-VP

3.15. Postrojenje za prečišćavanje slane vode

3.16. Rekonstrukcija plinovoda od PSH do kompresora u Fabrici sode Lukavac

3.17. Rekonstrukcija plinovoda AB-LVAB-VP-RGSH – Tehnološki projekat

3.18. Pakovanje i paletizacija proizvoda u Fabrici sode Lukavac

3.19. Izvedbeni tehnološki projekat recirkulacije rashladne vode u Fabrici sode Lukavac;

4. LISTA ZNAČAJNIJIH PROJEKATA IZ OBLASTI POLIURETANA

4.1. Prečišćavanje HCl kiseline adsorbcijom ODCB na aktivnom uglju – mašinski projekat

4.2. Mašinski projekat poluindustrijskog postrojanja za etoksilaciju i propoksilaciju

4.3. Studija tehno-ekonomskog stanja i sanacije DD “Izocijanatna hemija” – TDI Tuzla

4.4. Razvoj i uvođenje u proizvoda koji su testirani/primjenjeni u elektro industriji, grafičkoj industriji, industriji cijevi, gumarskoj industriji, industriji ambalaže, drvnoj i industriji gradjevinskog materijala:

        - Ljepila na bazi poliuretana
        - Tvrde poliuretanske pjene
        - Fleksibilne i meke pjene
        - Lakovi i premazi
        - Elastomeri

5. LISTA IZ OBLASTI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

5.1. Mašinski projekat sistema rashladne vode (Fabrika soli)- kapaciteta 1800 m3/h

5.2. Rekonstrukcija pogona 4 (Fabrika soli)

5.3. Projekat rashladnog sistema ulja termokompresionog postrojenja snage 1850 kW (Fabrika soli)

5.4. Projekat skladišta i pretakališta klorovodoniène kiseline kapaciteta 500 t (Izocijanatna hemija)

5.5. Projekat skladišta i pretakališta azotne kiseline kapaciteta 300 t (Izocijanatna hemija)

5.6. Mašinski projekat hemijskog čišćenja magistralnih sonovoda

5.7. Mašinski projekat magistralnog sonovoda Borić - Fabrika soli

5.8. Mašinski projekat transporta matične lužine iz Poliuretanske hemije u Fabriku sode Lukavac

5.9. Mašinski projekat predtretmana pitke vode “Sprečko polje” Tuzla – kapaciteta 200 l/s 

5.10. Inženjering linije za proizvodnju parenteralnih otopina (Fabrika soli) – izvedbeni projekat

5.11. Mašinski projekat ekspermientalne proizvodnje kisele vode “Tuzlanski kiseljak”

5.12. Mašinski projekat tretmana voda jezera “Hazna“ i “Vidara” Gradačac - kapaciteta 60 l/s

5.13. Mašinski projekat tretmana voda za vodovod “Dobrnja” Tuzla – kapaciteta 2x20 l/s

5.14. Mašinski projekat tretmana voda za vodovod “Požarnica” Tuzla – kapaciteta 10 l/s

5.15. Projekat pripreme omekšane vode kotlovskog postrojenja Tvornice duhana Mostar – izvedbeni projekat

5.16. Projekat kotlovnice “Fana” Srebrenik – izvedbeni projekat;

5.17. Izvedbeni tehnološko-mašinski, građevinski elektro i mjerno-regulacioni projekat postrojenja pripreme pitke vode za snabdijevanje grada Odžaka

5.18. Rekonstrukcija i sanacija hladnjače (“Frigos” Čelić) – kapaciteta 8000 t

5.19. Projekat kotlovnice (“Vegafruit” Gračanica) - izvedbeni projekat

5.20. Projekat pripreme pitke i tehnoloških voda sa pumpnom stanicom (“Vegafruit” Gračanica)- izvredbeni projekat;

5.21. Projekat tehnoloških veza i grijanja (“Vegafruit” Gračanica) – izvedbeni projekat;

5.22. Inženjering pogona sokova (“Fruteks” Čelić) – kapaciteta 6000 l/h

5.23. Projekat rekonstrukcije kotlovnice (“Kaleteks” Kalesija)- izvedbeni projekat;

5.24. Vodovod “Poljice”, tretman voda - mašinski projekat – kapacitet 15 l/s- izvedbeni projekat

5.25. Fabrika za preradu pilećeg mesa “Denimex” Gračanica - projekat kotlovnice – izvedbeni projekat

5.26. Fabrika za preradu voća i povrća, proizvodnju gaziranih sokova i pakovanje praškastih proizvoda “Omerbašić” Odžak - idejni projekat

5.27. Projekat rashladnog postrojenja (Vegafruit” Gračanica)- izvedbeni projekat

5.28. Idejni projekat postrojenja za pripremu pitke vode za snabdijevanje Teočaka

5.29. Projekat rashladnog sistema KOYOL Costa Rica, rashladne snage 5 MW – mašinski projekat – izvedbeni projekat

5.30. Kotlovsko postrojenje DD “Pivara” Tuzla – tender dokumentacija

5.31. Idejni projekat pripreme pitke vode Maglaj

5.32. Kompresorska stanica za zrak “Pivara” d.d. Tuzla – projekat za izvođenje;

5.33. Projekat rekonstrukcije kotlovskog postrojenja Vegafruit Brijesnica Mala – izvedbeni projekat

5.34. Projektno rješenje dehlorinacije mineralne vode Vitinka – Kozluk, IHI -

5.35. Idejno rješenje "Postrojenje za tretman pitke vode u Kladnju" – MVP Spreča Tuzla i IHI Tuzla

5.36. Projekat proizvodne linije flaširane vode za piće "Planinski biser" Rakitno – Posušje , - izvedbeni projekat,

5.37. Idejno rješenje "Postrojenje za tretman pitke vode u Kladnju"– MVP Spreča Tuzla i IHI Tuzla

5.38. Izvedbeni mašinski projekat priključenja parovoda u TE “Tuzla” za “Siporex” DN 150 i “Ditu” DN 150;

5.39. Projekat navodnjavanja „kap po kap“ kompleksa LWF na lokaciji „Toplice“ površine 45 ha;

5.40. Projekat staklenika P=4500 m2 na lokaciji Bukinje – projekat za izvođenje;

5.41. Projekat obezbjeđenja toplotne energije staklenika LWF snage 1850 kW iz TE Tuzla;

5.42. Projekat spremnika vode; spremnika kondenzata; kationskog spremnika – radionička dokumentacija sa proračunom na čvrstoću; (IMCZ&Co) –(2004. godina)

5.43. Postrojenje za demanganizaciju i deferizaciju vode – Tvornica keksa Mira – Prijedor – izvedbeni projekat

5.44. Projekat energetskih veza “Fragmat – Izolirka” Gračanica – izvedbeni projekat ;

5.45. Studija odvodnje i tretmana otpadnih voda za područjer općine Tuzla, Tehnološki i mašinski dio - MVP Spreča i IHI Tuzla;

5.46. Solana Tuzla - Mašinski projekat optimalizacije pakovanja soli

5.47. Mittal Steel Zenica – Projekat rashladnih tornjeva u čeličani – mašinski, građevinski , elektro

5.48. Projekat sistema za evakuaciju otpadnih voda filterskih postrojenja kompleksa “Panonsko jezero” I i II etapa i slanih vodopada

5.49. GIKIL – koksna industrija Lukavac – Fabrika kondenzacija – Projekat prikupljanja i evakuacije otpadnih voda

5.50. GIKIL – koksna industrija Lukavac – Tehnološko-mašinski projekat fabrike Amonijum sulfata – linije III i IV

5.51. GIKIL – koksna industrija Lukavac – Fabrika đubriva - Projekat transportnog sistema –

5.52. Fana Srebrenik – Mašinski projekat hladnjače voća i povrća

5.53. Pivovara Grude – Projekat flaširanja vode

5.54. GIKIL – koksna industrija Lukavac – Fabrika benzola– Projekat prikupljanja i evakuacije otpadnih voda

5.55. Tvornica ulja “Bimal” Brčko – Idejni projekat rezervoara jestivog ulja

5.56. Tvornica ulja “Bimal” Brčko –Projekat skladišta jestivog ulja – građevinski, tehnološko-mašinski, elektro i AMR projekat

5.57. GIKIL – koksna industrija Lukavac –Projekat magistralnog cjevovoda koksnog gasa – tehnološko-mašinski, građevinski, elektro i AMR

5.58. Postrojenje za pripremu pitke vode “Krušik” Kalesija – Tehnološko-mašinski, građevinski, elektro i AMR projekat

5.59. Solana Tuzla – Idejni projekat tretmana tehnoloških otpadnih voda

5.60. Idejni projekat postrojenja za pripremu i flaširanje vode u PIVARA d.d. Tuzla - Tehnološki projekat -mašinski projekat- Tuzla,

5.61. GIKIL – koksna industrija Lukavac –Fabrika amonijum sulfata i spaljivanje koksnog gasa - Projekat prikupljanja i evakuacije tehnoloških otpadnih voda

5.62. GIKIL – koksna industrija Lukavac –Fabrika koksara - Projekat rekonstrukcije jednostepenog sita i nagibnih oluka

5.63. GIKIL – koksna industrija Lukavac –Fabrika katrana - Projekat prikupljanja i evakuacije tehnoloških otpadnih voda

5.64. Projekat skladišnih rezervoara sirovog ulja - projekat za izvođenje

5.65. Idejni projekat predtretmana tehnoloških otpadnih voda u “PIVARA” d.d. Tuzla – Tehnološko-mašinski dio

5.66. Projekat filter stanice Sisecam soda Lukavac kapaciteta 1400 m3/h– Idejni projekat,

5.67. Projekat otprašivanja Pogona finalizacije soli - Glavni projekat - Tehnološko - mašinski projekat

5.68. Projekat filter stanice Sisecam soda Lukavac kapaciteta 1400 m3/h– Glavni projekat

0 0