HTML

+387 35 398 072, info@ihi.ba

HTML

bihjezik.png engljezik.png

Historijat Instituta

Slika
Institut za rudarska i hemijsko tehnološka istraživanja Tuzla formiran je Uredbom Izvršnog vijeća NR Bosne i Hercegovine 29.12.1960. godine, čijom je reorganizacijom formiran Institut za hemijsko inženjerstvo 1977. godine, koji iste godine sa Institutom za preradu uglja i karbohemiju, te Tehnološkim fakultetom Tuzla, formira Radnu organizaciju za istraživanje i obrazovanje u hemijskoj i procesnoj industriji Tuzla.

Ovaj oblik organizovanja naučno istraživačkog rada egzistira do 28.12.1989. godine, kada cjeline Institut za hemijsko inženjerstvo Tuzla i Institut za preradu uglja i karbohemiju Tuzla, postaju samostalne naučno istraživače cjeline.

Institut za hemijsko inženjerstvo je u periodu od osnivanja 1974 godine sa SODASO - Poliuretanskom hemijom usko sarađivao na razvoju novih proizvoda u oblasti poliuretana i unapređenju pojedinih dijelova tehnoloških procesa.

Saradnja Univerziteta u Tuzli i Instituta za hemijsko inženjerstvo prisutna je i na angažmanu studenata dodiplomskog i postdiplomskog studija u radnom procesu Instituta za hemijsko inženjerstvo.

Osamnaest doktora tehničkih nauka koji su ovo zvanje stekli kao uposlenici na Institutu za hemijsko inženjerstvo, bio je ili je i sada uključeno u nastavni proces Univerziteta u Tuzli.

Sa druge strane, petnaest profesora Tehnološkog fakulteta Tuzla, bilo je angažovano kao rukovodioci projekta na više od 60 projekata koji su realizovani na Institutu za hemijsko inženjerstvo.

Od značajnijih projekata realizovanih kroz saradnju Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli i Instituta za hemijsko inženjerstvo ističu se:

 • Organizacija istraživanja u hemijskoj industriji 1978. godine
 • Studija mogućnosti dobivanja vanadijum pentoksida kao nus produkta kod proizvodnje glinice Bayerovim postupkom 1979. godine
 • Istraživanje smanjenja zagađenosti rijeke Jale, Završni izvještaj Projekat UNDP- I faza, YUG 76/003 - 1979. godine.
 • Studija biorazgradivosti otpadnih voda HAK - I - tok propilen oksida sa otpadnim vodama grada Tuzla - 1979. godine.
 • Studija toksičnosti i biorazgradivosti ortodihlorbenzena iz otpadnih voda kod proizvodnje TDI, - 1981.godine
 • Uticaj osnovnih parametara i kvaliteta sirovina pri proizvodnji viskokokvalitetnog kalcijum hipohlorita  1982. godine
 • Snabdijevanje vodom i smanjenje zagađenja voda u području rijeke Spreče, Projekat UNDP-YUG 78/006 - II faza - 1983.godine
 • Studija dugoročnog razvoja hemijske industrije BiH do 2000. godine  1985. godine
 • Rekonstrukcija pogona P-5 kapaciteta 150 000 t/godinu u Fabrici soli Tuzla  1986. godine
 • Rekonstrukcija pogona P-6 kapaciteta 150 000 t/godinu u Fabrici soli Tuzla  1987. godine
 • Škola poliuretana  1987 do 1991. godine
 • Razvoj i inplementacija 24 formulacije poliola - 1985 do 1991. godine
 • Institut za hemijsko inženjerstvo je u periodu od osnivanja 1974 godine sa SODASO - Poliuretanskom hemijom usko sarađivao na razvoju novih proizvoda u oblasti poliuretana i unapređenju pojedinih dijelova tehnoloških procesa
0 0