HTML

+387 35 398 072, info@ihi.ba

HTML

bihjezik.png engljezik.png

Slajdovi

Institut za hemijsko inženjerstvo

Ispitna laboratorija Instituta za hemijsko inženjerstvo je akreditovana od strane Instituta za akreditovanje BiH ''BATA'' po standardu BAS EN ISO/IEC 17025:2018

Osnovnu djelatnost Instituta za hemijsko inženjerstvo d.o.o. Tuzla čine projektni odjel i ispitna laboratorija:

Slika
Ostvarivanje visokog nivoa zadovoljstva korisnika naših usluga postiže se kroz uspostavljeni sistem upravljanja kvalitetom, njegovim preispitivanjem i stalnim unapređenjem, a sve to u cilju zaštite vodotoka rijeka Bosne i Hercegovine.

Deklarisanom Politikom kvaliteta uspostavljeni su osnovni ciljevi menadžmenta i zaposlenika u cilju ispunjavanja zahtjeva i ostvarenja zadovoljstva kupaca.

Obezbjeđeni su uslovi za neovisnost, objektivnost i nepristrasnost kako bi se efikasnije provodila politika i ciljevi kvaliteta, kontinuirano održavao i unapređivao sistem kvaliteta u cjelokupnom upravljanju poslovanjem i razvojem Ispitne laboratorije Instituta za hemijsko inženjerstvo d.o.o. Tuzla.
0 0