Institut za hemijsko inženjerstvo Tuzla

Osnovnu djelatnost Instituta za hemijsko inženjerstvo d.o.o. Tuzla čine projektni odjel i ispitna laboratorija:

 Projektni odjel sa nadležnostima

projektni odjel

 • Istraživanje i projektovanje u oblasti solarstva,
 • Istraživanje i projektovanje u oblasti proizvodnje soda,
 • Istraživanje i projektovanje u oblasti deterdženata,
 • Istraživanje i projektovanje u oblasti poliuretana,
 • Istraživanje i projektovanje u oblasti površinskih, otpadnih i podzemnih voda,
 • Istraživanja i laboratorijske analize površinskih, otpadnih i podzemnih voda,
 • Projektovanje postrojenja za tretman i pripremu vode za industrijske potrebe i vode za piće

Ispitna laboratorija sa nadležnostimaLaboratorij

 

 • Ispitivanje otpadnih voda iz sistema javnog odvođenja, tehnoloških voda i procjednih voda deponija,
 • Ispitivanje kvaliteta voda jezera, akumulacija i vodotoka,
 • Ispitivanje ekotoksikoloških svojstava otpadnih voda,
 • Izrada elaborata o monitoringu otpadnih tokova i elaborata za EBS, kao i drugih materijala koji pripadaju ovoj oblasti.

 M simbol 1

 

Institut za hemijsko inženjerstvo d.o.o. - Ispitna laboratorija Tuzla je akreditiran od strane Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine (BATA) (registarski broj akreditacije LI-78-01), za područje fizičko-hemijskih ispitivanja otpadnih voda, a prema BAS EN ISO/IEC 17025:2006 Opći zahtjevi za kompetentnost ispitnih i kalibracionih laboratorija. 

Detaljno područje akreditacije možete pogledati na www.bata.gov, pod rednim brojem 41.

 

 

 
 Ispitivanje kvaliteta otpadnih voda:
 
                     Naziv metode              Oznaka metode
1 Određivanje pH vrijednosti BAS EN ISO 10523:2013
2 Određivanje električne provodljivosti BAS EN 27888:2002
3 Određivanje ukupnog i kompozitnog alkaliteta BAS EN ISO 9963-1:2000
Karbonat Računski prema BAS EN ISO 9963-1:2000
Hidrogen-karbonat
4 Određivanje rastvorenog oksigena - elektrohemijska metoda BAS EN ISO 5814:2014
5 Određivanje nitrata-Spektrometrijska metoda sa sulfosalicilnom kiselinom BAS ISO 7890-3:2002
6 Određivanje BPK nakon n dana (BODn) BAS EN 1899-1:2002
7 Određivanje hemijske potrošnje kisika BAS ISO 6060:2000
8 Određivanje natrija metodom atomske apsorpcione spektrometrije BAS ISO 9964-1:2002
9 Određivanje kalija metodom atomske apsorpcione spektrometrije BAS ISO 9964-2:2002
10 Određivanje nikla BAS ISO 8288:2002
Određivanje bakra
Određivanje olova
Određivanje kadmijuma
Određivanje cinka
Određivanje kobalta
11 Određivanje klorida - Volumetrijska metoda s srebro nitratom uz kromatni indikator (Mohrova metoda) BAS ISO 9297:2002
12 Određivanje fosfora - spektrometrijska metoda sa amonij molibdatom BAS EN ISO 6878:2006
13 Određivanje amonijaka - Ručni spektrometrijski metod BAS ISO 7150-1:2002
14 Određivanje suspendovanih čvrstih materija filtriranjem kroz filtar od staklenih vlakanaca BAS ISO 11923:2002
15 Određivanje permanganatnog indeksa BAS EN ISO 8467:2002
16 Određivanje sume kalcija i magnezija - volumetrijska metoda s EDTA BAS ISO 6059:2000
17 Određivanje nitrogena po Kjeldahlu – metoda nakon mineralizacije sa selenom BAS EN 25663:2000
18 Određivanje ostatka nakon žarenja BAS DIN 38409-1:2010
Određivanje ukupnog sušenog ostatka
Određivanje filtriranog osušenog ostatka
19 Određivanje ulja i masti-metoda sa aluminijum sulfatom LRU 5.4-19 
20 Određivanje sadržaja sulfata-gravimetrijska metoda sa BaCl2 LRU 5.4-20 
21 Uzorkovanje - dio 10 smjernice za uzorkovanje otpadnih voda BAS ISO 5667-10:2000
22 Uzorkovanje - dio 3 smjernice za čuvanje i rukovanje uzorcima vode BAS EN ISO 5667-3:2014
23 Određivanje hroma – Metoda atomske apsorpcione spektrometrije BAS ISO 9174:2002
24 Određivanje aluminija – Metoda atomske apsorpcione spektrometrije BAS EN ISO 12020:2002
25 Određivanje mutnoće LRU 5.4-25 
26 Određivanje boje BAS EN ISO 7887:2013 (Metoda A)
27 Određivanje mirisa LRU 5.4-27
28 Određivanje nitrita LRU 5.4-28 
29 Određivanje temperature BAS DIN 38404-4:2010 (C4)
30 Taložive materije - Sedimentacija po Imhoffu – Metoda A LRU 5.4-30 
31 Mjerenje protoka  LRU 5.4-29
32 Određivanje inhibicije pokretljivosti Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) – akutni test toksičnosti ISO 6341:2012 (E)
33 Određivanje željeza - Metoda atomske apsorpcione spektrometrije LRU 5.4-33
34 Određivanje mangana - Metoda atomske apsorpcione spektrometrije LRU 5.4-34
35 Uzorkovanje - dio 1: Uputstvo za dizajniranje programa uzorkovanja i tehnika uzorkovanja BAS EN ISO 5667-1:2008
36 Određivanje fenola LRU 5.4-35
37 Određivanje cijanida LRU 5.4-36
38 Hidrometrija - mjerenje protoka u otvorenim kanalima LRU 5.4-37

Jezik / Language

Broj posjeta

Danas
Jučer
Prošle sedmice
Ovog mjeseca
Prošlog mjeseca
Ukupno
9
207
1910
3908
6636
70576